Mapy a jejich zdroje (Maps and Resources)

Pro výuku geografie systémem eLearning jsou mapy nezbytnou pomůckou. Stále častěji se jedná o online mapy. Ať už syrové produkty jako mapy od bingu nebo od google. Nebo sofistikované řešení jako například mapase.com které spojují klasické online mapy s dalšími geografickými údaji do jednoho celku. Takovým nástrojem je i nástroj Mapase.com. Níže si můžete prohlédnout jak vypadá vyhledání New Yorku:

 

Nebo si přímo otestovat nástroj ZDE.

 

Pravda chybí mu ještě vyhledávání, to ztěžuje celkovou orientaci na webu (Pokuste se najít město Hafnir tu http://www.mapase.com/europe/is/p :-) ). Avšak když se proklikáte dostanete se k celkem zajímavým geografickým a mapovým údajům.

E-learning Framework

framework

E-learning Framework od Badrul H. Khan není ničím převratným v ponímaní e-learningu jako více spektrální metody, avšak pokud vím je jedním z prvních kteří to dostal na papír. Model je videt u MBA programech a u MBA studia. Tak si ho zkusíme vysvětlit. Khan tvrdí, že v elearningu jsou tito dimenze:

Definice e-learningu

Existuje řada definic e-learningu, které vznikaly v různých dobách. Vzhledem k nepřetržitému dynamickému vývoji e-learningu samotného, i souvisejících informačních a komunikačních technologií, se často výrazně liší. Některé jsou až příliš jednoduché a naopak některé příliš akademické, některé jsou velmi široké, některé zužují význam až příliš.

Learning Management System

Learning Management System je řídicí výukový systém (systém pro řízení výuky), tedy aplikace řešící administrativu a organizaci výuky v rámci e-learningu. LMS jsou aplikace, které v sobě integrují zpravidla nejrůznější on-line nástroje pro komunikaci a řízení studia (nástěnka, diskusní fórum, chat, tabule, evidence ad.) a zároveň zpřístupňují studentům učební materiály či výukový obsah on-line nebo i off-line. LMS aplikací je řada - od těch jednoduchých přes nejrůznější LMS z akademické sféry až po rozsáhlé a složité komerční aplikace. Řada LMS je šířených i jako free nebo open source software.

V ČR a SR jsou používané například:

  • Enterprise Knowledge Platform
  • eDoceo
  • Microsoft Class Server
  • Moodle
  • WebCT
  • EDEN
  • LMS UNIFOR
  • Adobe Connect

V USA též velmi rozšířený systém Blackboard